Chính sách thanh toán

Hiện tại Golden Cook có 2 hình thức hỗ trợ thanh toán:

– Nhận đơn hàng mới thanh toán:

Tức là khi nhân viên giao món ăn đến và bạn chấp nhận nhận đơn này mới tiến hành thanh toán theo số tiền phải trả trên Hóa đơn/ Phiếu giao hàng kèm theo.

– Thanh toán qua ngân hàng:  

Tên tài khoản: Võ Nhật Trường Sơn

Số tài khoản: 6493057

Ngân hàng: ACB chi nhánh Củ Chi

Nội dung: (Họ và tên khách hàng)