Chính sách bảo mật

Giới thiệu

Golden Cook tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của quý khách đối với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý thông tin cá nhân. Chính sách Bảo mật này chỉ rõ các thực tiễn mà chúng tôi đã áp dụng để bảo vệ quyền riêng tư của quý khách, có thể cảm thấy tự tin về cách chúng tôi quản lý thông tin cá nhân mà quý khách cung cấp cho chúng tôi.

Thông qua sử dụng trang web Goldencook.vn của chúng tôi hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho Golden Cook theo cách khác, người tiêu dùng đồng ý cho Golden Cook thu thập, sử dụng, tiết lộ và / hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của quý khách theo Chính Sách Bảo Mật này.

Cách thu thập thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin nào mà có thể được sử dụng để xác định người tiêu dùng. Golden Cook có thể thu thập thông tin cá nhân về người tiêu dùng (như tên, email, số điện thoại, ngày sinh và địa chỉ), theo những cách sau đây:

– Thông qua trang website: Goldencook.vn – Buaanvang.vn – Buaanvang.com

– Thông qua app ứng dụng trên hệ điều hành IOS và ANDROID: Golden Cook

– Thông qua trang facebook: Facebook.com/Goldencook.vn

– Thông qua ứng dụng Zalo: 0981 875 175

– Thông qua hotline: 0981 875 175 – 0909 699 485 – 081 550 1144

Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân

Mục tiêu chính của Golden Cook trong việc thu thập thông tin cá nhân là đảm bảo rằng quý khách hài lòng với sản phẩm của Golden Cook và cung cấp cho khách hàng của chúng tôi chất lượng dịch vụ khách hàng tốt nhất có thể.

Thông tin cá nhân của quý khác không bao giờ được chia sẻ, bán, cho thuê hoặc tiết lộ ra ngoài công ty (ngoại trừ được yêu cầu bắt buộc đối với bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc luật định nào khác) theo các cách khác với những gì được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để duy trì tính bảo mật và toàn vẹn của thông tin cá nhân của quý khách bao gồm sử dụng mật khẩu truy cập máy tính, tường lửa.

Golden Cook đã ban hành và công bố Chính sách bảo mật thông tin cá nhân nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng với các nội dung sau:

Về việc thu thập thông tin cá nhân:

Ban Quản Lý ứng dụng Golden Cook yêu cầu Khách hàng kê khai các thông tin cá nhân như họ và tên, địa chỉ email, điện thoại.

Về yêu cầu độ chính xác của thông tin cá nhân:

Golden Cook luôn nổ lực trong việc xử lý dữ liệu các thông tin cá nhân được cung cấp. Do đó, Khách hàng có trách nhiệm cung cấp chính xác thông tin cá nhân. Ngoài ra, Golden Cook không chịu trách nhiệm giải quyết bất cứ tranh chấp nào nếu thông tin Khách hàng cung cấp có sự sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo.

Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân:

Cụm từ “thông tin cá nhân” được hiểu là mô tả những thông tin liên đới đến một cá nhân cụ thể và có thể dùng để nhận biết về cá nhân đó. Theo đó, Golden Cook lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng tại máy chủ hệ thống và được bảo đảm an toàn bằng hệ thống tường lửa (firewall).

Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân của Khách hàng: các thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu giữ từ khi khởi tạo đến lần cập nhập gần nhất. Ngoại trừ chi tiết các giao dịch của Khách hàng tại Golden Cook, sẽ được lưu giữ trong suốt quá trình hoạt động.

Về việc sử dụng thông tin cá nhân:

Mọi thông tin cá nhân của Khách hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách hàng và ứng dụng Golden Cook đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống Golden Cook.

Golden Cook sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để: Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng. Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Golden Cook. Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng; Liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

Về việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba:

Golden Cook không cung cấp thông tin cá nhân của Khách hàng cho bên thứ ba ngoại trừ trường hợp phải thực hiệu theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền nếu các đơn vị này có yêu cầu đặc biệt, hoặc nếu Khách hàng có những hành động vi phạm pháp luật.

Mọi thông tin khác xin vui lòng liên hệ:

98 Lê Quang Định, P. 14, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

0981 875 175 – 0909 699 485 – 081 550 1144

Facebook.com/goldencook.vn

www.goldencook.vn